Organisation


Kyrkostyrelsen

Ordförande: Martina Timurtas

Vice ordförande: Gunilla Togan Murad

Kassör: Görgis Gezici

Sekreterare: Bashar Yacoub

Ledamot: Afram Davidsson (IT Ansvarig)

Ledamot: Sara Chabo (Utbildningar)

Ledamot: Abod Touma (Aktiviteteter)

Suppleant: Matteas Gezici (Ungdommar)

Suppleant: Kerim Barpaulus

Föreningsstyrelse

Ordförande: Samuel Gergin

Vice Ordförande: George Tekmen

Kassör: Fehmi Gergin

Sekreterare: Jonna Mourad

Ledamot: Gabriel Tongur (Idrottsansvarig)

Ledamot: David Davidsson (Aktiviteter)

Ledamot: Bahiga Ibrahim (Kultir)

Suppleant: Makek Murad

Suppleant: George George

Kyrkoherden/Prästen

Cor-Episkopos

Fr. Mette Mourad

Ungdomsstyrelse

Ordförande: Markus Mourad

Vice Ordförande: Johannes Yavsan

Sekreterare: Frida Lahdo

Kassör: Georgina Mourad

Ledamot: Ellie Gergin

Ledamot: Peter Saglam

Ledamot: George Saliba

Suppleant: Marina Gebro


Valberedning:

Robella Issa

Elisabet Kayar

Jonna Mourad


Revisorer:

Ilona Issa

David Karabas

Folkets Park Gruppen

Daniel Konac

Yoel Yavsan

Isaac Ido

George Touma

Tomas Tekmen

Isa Gergin

Kvinnokommitté

Ordförande: Hayat Gezici

Vice Ordförande: Gulten Özmen

Sekreterare: Ismuni Gebro

Kassör 1: Nisane Hanna

Ledamot: Sabria Gezici

Ledamot: Suat Tongur

Ledamot: Suad Mourad

Ledamot: Galia Yavsan

Ledamot: Makbula Hanna Kopkin

 

Valberedning: Turkan Kopkin Valberedning: Sabah Alyagut Gabriel