Organisation


Huvudstyrelse

Avser både församling- samt föreningsstyrelse

Ordförande: Martina Timurtas

Vice ordförande: Gunilla Togan Murad

Kassör: Afram Davidsson

- Vice kassör i föreningen

Vice Kassör: Fehmi Gergin

- Ordinarie kassör i föreningen

Sekreterare: Maria Tekmen

Ledamot: Tomas Touma

Ledamot: Milad Lahdo

Ledamot: Gabriel Gebro

Ledamot: Filippo Togan

Suppleant: Matteas Gezici (Ungdommar)

Suppleant: Johannes Küdün

Kvinnokommitté

Ordförande: Nissane Hanna

Vice Ordförande: Gulten Özmen

Sekreterare: Ismuni Gebro

Kassör: 

Ledamot: Sabria Gezici

Ledamot: Suat Tongur

Ledamot: Suad Mourad

Ledamot: Galia Yavsan

Ledamot: Makbula Hanna Kopkin

 

Valberedning: Turkan Kopkin Valberedning: Sabah Alyagut Gabriel

Kyrkoherde/Präst

Cor-Episkopos

Fr. Mette Mourad

Revisorer:

Geroge Tekmen

David Karabas

 

Valberedning:

Blahad Iskender

Sara Togan Chabo

Bashar Yacoub

Ungdomsstyrelse

Ordförande: Johannes Yavsan

Vice Ordförande: Elisabet Kayar

Sekreterare: Marina Gebro

Kassör: Johannes Karabas

Ledamot: Felicia Tongur

Ledamot: Gabriel Lahdo

Ledamot: Mona Toma

Suppleant: Naja Alrim

Suppleant: Melanie Toma

Suppleant: Mattias Tongur

Suppleant: Petra Touma

 

Valberedning:

Robella Issa

Seyde Josefsson 

Markus Mourad

 

Revisorer:

Georgina Mourad

David Karabas